Samarbeid med KIA

Oslo Voksenopplæring  har avtale om samarbeid med KIA om kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrerkvinner. Det kan tilbys barnepass for deltagernes barn i kurstiden.
 


KIA

Besøksadresse

Ebbells gate 1, 0183 Oslo. Undervisning: 3. etg.

Postadresse

Ebbells gate 1, 0183 Oslo

Telefon

48 31 41 53 og 48 31 41 57

Faks

 

E-post

tatiana@kianorge.no  eller  mariagb@kianorge.no

Hjemmeside

KIA. (Norskopplæring) 

Innsøkning er på Oslo VO Servicesenter.

Deltakere på kurs på KIA  som søkes inn/har blitt søkt inn på norskkurs via Oslo Voksenopplæring, blir registert i Voksenopplæringens datasystem. 
Deltakere som er omfattet av Introduksjonsloven får også registrert  gjennomførte norsktimer, fravær med mer i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR), men må ta 50 timer samfunnskunnskap gjennom Oslo Voksenopplæring hvis de bruke dokumenterte opplæringstimer når de vil søke permanent oppholdstillatelse.

Innsøkning til 50 t samfunnskunnskap: se kurstorg.


Les mer  om norskopplæringen på hjemmesiden til KIA.

 

Oppdatert 12.04.2014