Oslo Voksenopplæring Skullerud
 

Besøksadresse

Olaf Helsets vei 5, inngang G og L
(L er tilrettelagt for rullestoler)

Postadresse

Olaf Helsets vei 5, 0624 Oslo

Telefon

23 46 49 00

Faks

23 46 49 01

E-post

OsloVO.Skullerud@ude.oslo.kommune.no

Hjemmeside

www.skullerud.oslovo.no


 

Oslo VO Skullerud  ligger nær Skullerud T-banestasjon, og har ca 900 deltakere og 100 ansatte. 
Senteret tilbyr norsk og samfunnskunnskap, grunnskole nivå  1-7 og spesialundervisning


Spesialundervisning

  • For hørselshemmede

  • Logopedi

  • Opplæring for voksne med lese- og skrivevansker 

Spesialundervisningen er for  søkere i disse bydelene:  Alna, Gamle Oslo, Grorud, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Hørsel:
Tilbudet til hørselshemmede er bydekkende.

Se også Oslo VO Nydalen om spesialundervisning.


 

 


Norsk og samfunnskunnskap
Oslo VO Skullerud tilbyr norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

 Oppdatert 16.06.2013
 

 
Foto: Oslo VO Skullerud sett fra T-banen.