Oslo Voksenopplæring Skullerud
 

Besøksadresse

Olaf Helsets vei 5, inngang G og L
(L er tilrettelagt for rullestoler)

Postadresse

Olaf Helsets vei 5, 0624 Oslo

Telefon

23 46 49 00

Faks

23 46 49 01

E-post

OsloVO.Skullerud@ude.oslo.kommune.no

Hjemmeside

www.skullerud.oslovo.no


 

Oslo VO Skullerud  tilbyr

 • Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
   
 • Grunnskole nivå 1-7
   
 • Spesialundervisning 
  • Logopedi

  • Opplæring for voksne med lese- og skrivevansker 

  • For hørselshemmede (byomfattende)Oppdatert 02.06.2014
 

 
Foto: Oslo VO Skullerud.