Oslo Voksenopplæring Sinsen
 

Besøksadresse

Lørenveien 11

Postadresse

Pb. 484 Økern, 0512 OSLO

Telefon

23466700

Faks

23466701

E-post

sinsen@oslovo.no

Hjemmeside

www.sinsen.oslovo.no

 

Oslo VO Sinsen tilbyr

 Videregående opplæring

  •  studieforberedende utdanningsprogram, med fordypning i noen realfag

  •  yrkesfaglige utdanningsprogram


Realkompetansevurdering (RKV)

  • fag på grunnskolens område

  • alle fag på videregående nivå.
     

 

Oppdatert 02.06.2014