Oslo Voksenopplæring Sinsen
 

Besøksadresse

Lørenveien 11

Postadresse

Postboks. 649/650 Løren, 0507 OSLO

Telefon

23466700

Faks

23466701

E-post

OsloVO.Sinsen@ude.oslo.kommune.no

Hjemmeside

www.sinsen.oslovo.no

 

Oslo VO Sinsen tilbyr

 Videregående opplæring

  •  studieforberedende utdanningsprogram, med fordypning i noen realfag

  •  yrkesfaglige utdanningsprogram


Realkompetansevurdering (RKV)

  • fag på grunnskolens område

  • alle fag på videregående nivå.
     

 

Oppdatert 09.10.2014